Bugün - 12 Aralık 2019 PerşembeKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.pngimages/habersistemi_08.png
 
Antalya   15°°C
 
KEMER BELEDİYESİ YAŞLILARA EVDE BAKIM HİZMETİKemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Keme..
YÖRÜK TÜRKMENLER TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİ

Genel’de STK'ların özelde’de Yörük Türkmen STK’larının hem kavramsal hem de faaliyet alanı olarak karmaşık ve muğlak bir nitelik içinde faaliyet göstermeleri, yaşanan karmaşıklığı önlemek ve yerelde hizmet üreten Yörük-Türkmen STK'ların varoluşsal amaçlarının aydınlığa kavuşturulması konusunda bir kanaat oluşturmak, Ülkemizin mikro ve makro politika karar alma sürecinde STK’ların etkinliğini artırmak suretiyle yerelde daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet üretebilmesini kolaylaştırmak, Katılımcı demokrasi, kurum ve kuruluşlarımızın meşrutiyetini sağlaması, Yörük-Türkmen STK'larında demokrasinin güçlenmesi, gücün tek bir elde toplanmasını önlemek, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi, Ülkemizin modern anlamda 150 yıllık Sivil Toplum Hayatının son çeyrek asrında başat bir rol oynayan Yörük-Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kapasiteleri, kurumsallaşma serüvenleri, sürdürülebilirliği, yapısal analizleri, faaliyet süreçlerinde karşılaşmış oldukları temel sorunları konusunda bir projeksiyon oluşturma amacıyla 1!ncisi Gaziantep Beğdili Oğuz Boyları Federasyon Başkanı Faik AKYILMAZ’ın ev sahipliğinde 26.

Kültür-Sanat Haberi - 01 Aralık 2019 Pazar

(15:57)

Genel’de STK'ların özelde’de Yörük Türkmen STK’larının hem kavramsal hem de faaliyet alanı olarak karmaşık ve muğlak bir nitelik içinde faaliyet göstermeleri, yaşanan karmaşıklığı önlemek ve yerelde hizmet üreten Yörük-Türkmen STK'ların varoluşsal amaçlarının aydınlığa kavuşturulması konusunda bir kanaat oluşturmak, Ülkemizin mikro ve makro politika karar alma sürecinde STK’ların etkinliğini artırmak suretiyle yerelde daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet üretebilmesini kolaylaştırmak, Katılımcı demokrasi, kurum ve kuruluşlarımızın meşrutiyetini sağlaması, Yörük-Türkmen STK'larında demokrasinin güçlenmesi, gücün tek bir elde toplanmasını önlemek, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi, Ülkemizin modern anlamda 150 yıllık Sivil Toplum Hayatının son çeyrek asrında başat bir rol oynayan Yörük-Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kapasiteleri, kurumsallaşma serüvenleri, sürdürülebilirliği, yapısal analizleri, faaliyet süreçlerinde karşılaşmış oldukları temel sorunları konusunda bir projeksiyon oluşturma amacıyla 1!ncisi Gaziantep Beğdili Oğuz Boyları Federasyon Başkanı Faik AKYILMAZ’ın ev sahipliğinde 26.10.2019-27.10.2019 tarihleri arasında “Gaziantep I. Ulusal Yörük/Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay’ın devamı niteliğinde İstanbul’da Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneğin Başkanı sayın Yusuf Ezel’in öncülüğünde 22-24 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Yörük Türkmen istişare çalıştayı ile devam edildi. İstanbul Yörük Türkmen İstişare Çalıştayı 150 Federasyon ve Dernek Başkanının katımlıyla gerçekleştirildi.

YÖRÜK TÜRKMEN STK BAŞKANI SEÇİMLERİNDE BİR MİLAT GERÇEKLEŞDİ

Çalıştayın üçüncü günü aday olmayacağını beyan etmesine rağmen, Yörük/Türkmen camiası arasında “ÇAĞIN ATEŞİNİ YAKAN ADAM” lakabıyla bilinen Teke Yörük/Türkmen Dernekleri Federasyonu ve Yörükler Derneği Başkanı olan Abdullah Duman, Yörük/Türkmen İstişare Çalıştayına katılan delegelerin gizli oy-açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada “GÖNÜL SEFERBERLİĞİ” yürütme kurulu başkanlığına oybirliği ile seçildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Faik AKYILMAZ (Gaziantep) Niyazi ÇAPA (Eskişehir) Ali ATVUR (Hatay) Recep AYDEMİR (Ankara) Orhan AKCAN (Muğla) Mehmet SARI (Aydın) Beytullah DUYAR (Balıkesir) Mehmet Yaşar ÖRS (Konya) Fadime UZUN (Eskişehir) Emine GÜVEN (İzmir) Ali DURUT (İzmir) Cumali KAHRAMAN (Diyarbakır) Mehmet Ali YILDIRIM (Çorum) İsa ÇİÇEKDAĞI (Bursa) Kadir HASGÜL (Ankara) Kürşat ÇAVUŞOĞLU (Antalya) Abdulkadir AKIL (Urfa) Hasan Hüseyin NAMAZ (Kütahya) Arif KURTOĞLU (Manisa) Davut OKYAR (Afyon) Haşim AKCAN (Adana) Mustafa YILDIZ (İstanbul) Yusuf EZEL (İstanbul) Serdar GÜNEŞ (Kırşehir) oybirliği ile seçildiler.

YÖRÜK TÜRKMEN STK’LARINDA İLK KEZ YASAL-USSAL TEŞKİLAT YAPISI İHDAS EDİLDİ

Yörük Türkmen STK’larında Yasal-ussal otoritenin varlığı, akılcı ilkelere göre oluşturulmuş kanunlarımıza, Türk Töresinin yazılı ve yazılı olmayan tüm kaynakların toplamı (tarihten gelen kurtarıcı kement) ve meşveret usulüne bağlıdır. Bu yapı’da DANIŞILACAK OLANLAR TÜM YÖRÜK TÜRKMENLER’dir. Mevcut STK yönetim biçimdeki otoriteden farklı olarak, Yörük Türkmen STK’larının bu otoriteye olan inançlarının sebebini TOY MECLİSİ’ne olan inançları oluşturur. Bu yapı’da STK Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri kendilerini Yörük Türkmenlerin hizmetkârı olarak görülürler. Meşruluklarını uygulamaya olan inançları ve uygulama noktasındaki başarıları belirler. Aynı zamanda bu otorite tipinde STK Başkanları ve yönetimleri kuralların hükmünde görevlerini yerine getirmek için atanırlar. Kurallardan bağımsız ve usulsüz bir şekilde göreve gelmezler. Atandıkları mevkilerde geçicidirler asla bu mevkilere sahip olamazlar. “Hangi akıldan doğan kurallar?” sorusuna Yörük Türkmen aklı ve feraseti yanıtını veren yönetim felsefesini hayata geçirmek için yeni  nesil bir STK yönetsel yapı kurulmuş olup, bu modelin yasal metinlere aktarılması için yürütülecek çalışmalarda devletimize katkıda bulunulacağı Yörük Türkmen STK Yürütme kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir.

İLK KEZ YENİ NESİL STK YAPILANMASI  KURULDU

Çalıştay’da Türkiye’de Yörük ve Türkmen adıyla kurulmuş dernek, federasyon, birlik, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının üst yapısı YÖRÜK TÜRKMEN STK YÜRÜTME KURULU kurularak, alt teşkilat yapısında BİRLİK, KONFEDERASYON, FEDERASYON, VAKIF VE DERNEK’lerin yer aldığı ve bünyesinde stratejik öneme haiz on ihtisas komisyonu  ihdas edilmesine ilişkin öneri çalıştaya katılan delegelerin oybirliği ile belirlendi.

Başkan Abdullah DUMAN şunları ifade etmiştir:

Dava büyüklerimize, dostlarımıza Beylerbeylerimize, Atabeylerimize, Boybeylerimize, İl Hatunlarımıza, Aksakallılarımıza, Aksaçlılarımıza, gencimize, ihtiyarımıza, tüm STK yönetici ve üyelerine, gece gündüz demeden çalışan güzide basın ve medya kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımıza, kamu ve özel sektörde çalışan vefakar Yörük Türkmenlere şahsıma tevdi ettikleri kutsal ve manevi ağırlığı yüksek olan görev için müteşekirim. Yörük/Türkmen camiasının ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak birincil amacımızdır. Türk milletin bir evladı olarak doğduğumuz ve yaşadığımız için Rabb'ime hamd ediyorum. Bizler bir oldukça, beraber oldukça, iri oldukça, kardeş oldukça, iyi ve kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle Türk milletini kimse yenemez. Nifak ve Tefrika hastalığını bünyemizden uzak tuttuğumuz müddetçe ne siyasi ne ekonomik ne askeri hiçbir tehdit Türk Milletini hedeflerinden alıkoyamaz.

 Yörük Türkmen Davamızın haklılığına inandığımız için bizleri durdurabilecek hiçbir gücün olmadığını herkese gösterdik ve kabul ettirdik. Hiç bir vatan sevdalısı Yörük Türkmen beyimiz başkanımız sahipsiz değildir. Yörük Türkmenler, tarihin gördüğü, görebileceği en barışsever, insani duyarlılıkları yüksek, hak ve adalet sevdalısı Türk Milletinin özü’dür. Yörük/Türkmen camiası olarak senelerden beri göğüslemeye çalıştığımız en önemli an gelip çatmıştır. Yapabileceğimiz tek iş davamızı yüceltecek birliğimizi ve dirliğimizi sağlayacak gayemiz için fasılasız ve amansız çalışmaktır. Bugüne kadar Davamız için ferdi, dernek, vakıf, Federasyon, konfederasyon ve birlik kurmak şeref ve vatan borcu idi. Fakat bugün hepimizin üstüne YÖRÜK TÜRKMENLERİN TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞMESİ farz olmuştur. Türk-İslam aleminin selameti için Yörük Türkmenin adını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırmak için dava için birlik ve beraberliğimiz için canhıraş çalışmalıyız. Her yüreğe dokunacak, her gönüle saray yapacağız. Bu bilinç ve şuurla çalışacağız.

YÖRÜK TÜRKMEN GÖNÜL SEFERBERLİĞİ STK YÜRÜTME KURULU en kısa zamanda “BİRLEŞİK YÖRÜK TÜRKMEN BİLDİRGESİ” hazırlayacak ilkelerimizi, değerlerinizi bizi biz yapan unsurları bu bildirgede beyan edecektir.  Tarihin ilk yazılı anayasası olan Manga Carta (Büyük Ferman) dünyanın özgürlük adına attığı en büyük adımı olarak kabul edilmesine bizler son vereceğiz. Yörük Türkmen STK’larının anayasası niteliğinde ana bir metnin tüm kurum ve kuruluşlarımızın tüzüklerine eklenmesi için tavsiyede bulunacağız.

Medeniyet değerlerimize, tarihimize, kültürümüze hepsinden önemlisi imanımıza sıkı sıkıya bağlı olduğumuz müddetçe 'yel kayadan ne götürür' misali hiçbir fırtına bizi yıkamaz. Çok çalıştığımız, disiplini elden bırakmadığımız, yardımlaştığımız, kendimize güvendiğimiz müddetçe hiç kimse büyümemizi, güçlenmemizi engelleyemez.

 Yörük/Türkmen camiasının dernek, vakıf, konfederasyon, federasyon olarak gerek itiraz ve eleştiri; gerekse teşvik noktasında bu sürece katkı verme sorumluluğu bulunmaktadır.

 Yörük Türkmen sivil toplum kuruluşlarımızın kapıları da ülkesine ve şehrine, davasına hizmet etmek isteyen herkese sonuna kadar açıktır. Yörük Türkmenlerin kapısı kimseye kapalı değildir.

Binlerce yıldan beri fikir öncülerinin, maneviyat önderlerinin tırnaklarıyla verdiği mücadeleyi boşa çıkarmamak için kenetlenmek, direnmek, toparlanmak ve koşmak zorundayız. Bizlere düşen sorumluluk yeniden hep birlikte yüksek sesle ortak inançla dün olduğu gibi bugün de  "Yörük Türkmen davası için Yarın elbet bizimdir ebed bizimdir" heyecanıyla toplanmak, toparlanmaktır. Küçük gördüğümüz büyük işlerden başlayarak ayağa kalkmaya başlayabiliriz. Yörük Türkmen davası için yeni yol ve yöntemler, gençlerimize  ulaşarak, gençlerimizin devlet ve özel sektörde istihdamı için çalışalım, kavim gardaşlarımız için birşeyler yapalım yeniden yarının Büyük Türkiye’sine ve Büyük Türk Dünyası Birliği idealimize odaklanabiliriz.

 Yörük Türkmenler engin hoşgörü aklını ferasetini harekete geçireceğiz, Yörük Türkmenlerin aklı, sağduyusu her daim bazıları istese de istemese de ortaya çıkacaktır, Güneş balçıkla sıvanmaz. Binlerce yıl önceki aşk, ahlak ve adanmışlık içinde Türk Milletinin özü olan camiamıza kim bilerek veya bilmeyerek zarar vermişse yarın mahcubiyet içinde olacaktır.

Yörük Türkmen Birliğinin yüceltilmesi için koşmaya ve düşünmeye devam edeceğiz hep birlikte inşallah.Diğer Fotoğraflar

Kaynak / Editör: Okunma 28

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Kültür-SanatHaberleri

EFSANE BAŞKANLAR İLE 80'LERE YOLCULUK
Kepez'de voleybol şenliği
ÖĞRENCİLER MANTARI ÜRETEREK ÖĞRENİYORLAR
Kemer 5.Çukuryayla Yörük Şenliklerine Hazır
ADT’den Şaşkın Koca
DUYGUSAL BAYRAMLAŞMA
NORVEÇ KÜLTÜR EVİ AÇILDI
YAPTIĞI RESİMLER ÇOCUĞU ELE VERİR!

Diğer Haberler

CHP İL BAŞKANI ÇAKIRLAR ESNAFININ YANINDA
TATAR, POLLY PECK TESTİNE ÇIKIYOR
Kılıçdaroğlu: İsraille bu anlaşmayı CHP imzalasaydı bütün camilerde miting yapılırdı
Bayram öncesi kaza
Hayvan pazarında ‘sahte para’ uyarısı
VERGİ AFFI 2016
ALANYA'DA GÖKYÜZÜ PAŞAŞÜTÇÜLERLE ŞENLENDİ
NECATİ ATEŞ GALATASARAY'DA
E-Gazete (Gazete Akdeniz)
Ulusal Gazeteler
Yazarlar

Tosun ÜLGE

Tosun_ÜLGE BU İŞLER BÖYLE OLMAZ

09.12.2019 00:58:52

Kemer’de bazı şeylere dur demek için, Kemer&rsq..

Hilmi ŞAHİN

Hilmi_ŞAHİN İLÇE BELEDİYELERİ BAYRAM EDİYOR

01.12.2019 15:49:23

Antalya büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 3..

Baki AYDIN

Baki_AYDIN KIBRIS EŞEĞİNE, HOCA NASREDDİN BİNERSE!

10.11.2019 23:44:32

Gazeteakdeniz ve duyantalya.com’dan da takip ettiğiniz..

ZEKİ DEMİR

ZEKİ_DEMİR Ağayı Batıran Uşak

17.09.2019 23:59:26

Berberin Kırık Aynası..  Alanya da yaşayan eski bir ga..

M. Fevzi Küçükkahveci

M._Fevzi_Küçükkahveci Suriyelilere Vatan (daşlık) Ve-ri-le-mez ! Kaynak: Suriyelilere Vatan (daşlık) Ve-ri-le-mez ! - M. Fevzi KÜÇÜKKAHVECİ

06.08.2019 22:41:32

Duyunca inanamadık, ya kötü bir şaka ya da akıl tu..

İdris ÖZYOL

İdris_ÖZYOL Fillerin intikamı

22.06.2019 15:53:45

Fillerin, belli mevsimlerde belli yolları kullanarak gö..

Ramazan KAYA

Ramazan_KAYA E TEBLİGAT DÖNEMİ

17.12.2015 01:17:00

Vergi mükelleflerini yeni yılda yenilikler bekliyor. ..

Cengiz GÜLEBAY

Cengiz_GÜLEBAY OLMADI, SİL BAŞTAN

03.11.2015 23:44:42

7 Haziran seçimlerinden sonra geçen beş ayda &..

Vehbi KAYA

Vehbi_KAYA Şehitlerimiz ve Protokolcüler

14.08.2015 14:25:44

Vatan topraklarından acı haber gelmeye devam ediyor.. Ü..

Tansu DURAN

Tansu_DURAN Lütfen İstifa Ediniz!

17.06.2015 23:41:29

Bugüne kadar sosyal medyada bir çok kere istifa ..

Seçil ÖZCAN

Seçil_ÖZCAN “ÇOCUKLAR, CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE MAHREMİYET EĞİTİMİ ALMALI”

18.02.2015 01:04:01

Mersin Tarsus’ta Özgecan Aslan’ın vahşice k..

Hasan KILINÇ

Hasan_KILINÇ SEV ABİ KORKMA

17.03.2014 05:46:35

Ben tutkulu severim abi.Sevmekte sınır tanımam.Annemi,Babamı..


DÜZEN “ZULÜMLER KARŞISINDA SUSMAYIN“Saadet Partisi İl Başkanı:"Ses ver, Türkistan, Endülüs olmas..
En Çok Okunanlar
KEMER DADAŞINI KAYBETTİ Kemer'de çevresini hep güldüren Dadaş abimiz bu defa ü.. Okulların pazartesi günü normal eğitim ve öğretime devam edeceği, sadece ta.. ANTALYA SEDİR RESTAURANT Gittikleri yerlerde meşhur Türk mutfağının o muhteşem lezzetlerini de tatma.. GAZETE AKDENİZ SAYI 83               &nbs..
Bugün Bu Hafta Bu Ay


Anket Bulunamadı..

Anketler

Namaz Vakitleri
Şehir
(antalya)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:1107:4613:2116:1618:3920:02

Hava Durumu
Şehir
(antalya)
Bugün
12°°C - 15°°C
Cuma
13°°C - 15°°C
Cumartesi
11°°C - 17°°C
Pazar
10°°C - 18°°C

Günün Sözü


Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.


(Hz. Muhammed)


Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,14

UA-73076831-1